Léčba konopím

Srdeční onemocnění nebo cukrovka? Konopí je lék…

Poslední výzkum naznačuje, že marihuana dokáže ochránit uživatele před nejběžnějším zdravotním rizikem typu cukrovka nebo srdeční onemocnění.

Název metabolický syndrom zná v této době více než jedna třetina dospělých. Nejčastější rizikové faktory jsou – vysoký krevní tlak, vysoké hladiny cholesterolu, vysoký krevní cukr a obezita. Toto jsou nejběžnější příznaky srdečních onemocnění. Nacházíte se v tom?

A právě na tuto nemoc byl zjištěn poznatek, že lidé, kteří užívají marihuanu pravidelně je méně předpokládaný vznik příznaků metabolického syndromu. Tyto fakta byli zveřejněny 11.března 2017 v časopise Psychological Medicine.

Cituji „Účastníci, kteří  v posledních 12 měsících užívali konopí byla u nich zjištěna podstatně méně pravděpodobnost spuštění metabolický syndrom, než u těch kteří konopí neužívají" vysvětlil autor studie.

Tato studie byla provedena pouze u dospělých pacientů s psychotickým onemocněním. Autoři dále poznamenávají, že předchozí výzkum také prokázal souvislost uživání marihuany a následné zlepšení metabolického syndromu u běžné populace.

Citace z článku č.2 „Zajímavý je důkaz vycházející z obecných populačních studií ukazují pozitivní dopad, že konopí může mít vliv na nižší úrovně glukózy nalačno a inzulínu, nižší výskyt diabetu , menší obvod pasu a tělesnou hmotností index (BMI) a vyšší hladiny high-density lipoproteinů (HDL). "

Zajímavé zjištění je, že aktivní účinek je větší u každodenních uživatelů konopí, v porovnání s těmi, kteří uživájí marihuanu pouze příležitostně.

Citace z článku č.3 " Je známo, že THC je uloženo v tukových buňkách a  pomalu se uvolňuje po několika dnech, týdnech. Což může vysvětlovat, proč konopí může udržovat svůj terapeutický účinek po několik dní nebo týdnů po posledním používán. " říkají  autoři studie.

Related Posts