Příznaky u pravidelných kuřáků marihuany

Navzdory výsledků v souvislosti kouření marihuany se téměř u všech dotázaných potvrdil zvýšený výskyt respiračních příznaků v porovnání s nekuřáky, který se projevuje kašlem, vykašláváním, dušností, pocitem tíhy na hrudi, chrapotem a znatelném zhoršení astmatu.

tespriz1-358x180

Nejzajímavějším výsledkem této studie bylo to, že kuřáci marihuany měli míru příznaků (respiračních) srovnatelnou s kuřáky tbáku, kteří byli minimálně o 10 let starší. To dokazuje, že kouření marihuany několikanásobně zvyšuje riziko respiračních nemocí.

„Respirační příznaky u kuřáků marihuany vznikají pravděpodobně v důsledku škodlivého působení marihuanového kouře na bronchiální sliznici. Fligiel a spol. prokázali zánět velkých dýchacích cest na vzorcích z endobronchiální biopsie od pravidelných kuřáků marihuany. Popsanými histopatologickými abnormalitami byly hyperplazie pohárkových buněk, ztráta řasinek epitelových buněk a intraepiteliální a subepiteliální zánět; autoři usuzují, že kouření samotné marihuany způsobuje přinejmenším stejně rozsáhlé histopatologické změny tracheobronchiální sliznice jako kouření tabáku, včetně metaplastických a jaderných změn, které by mohly představovat prekancerózu. V jiné studii byly za použití videobronchoskopie a slizniční biopsie u zdravých (relativně asymptomatických) pravidelných kuřáků marihuany prokázány tracheobronchiální zánětlivé změny. Vizuální bronchoskopická kontrola odhalila u kuřáků samotné marihuany, kuřáků samotného tabáku i u kuřáků obojího významně vyšší bronchitický index (založený na erytému centrálních dýchacích cest, otoku a sekreci dýchacích cest) v porovnání s nekuřáky. Tyto významné zánětlivé změny byly potvrzeny bronchiální biopsií. Ve studii se prokázalo, že užívání marihuany (s tabákem nebo bez něj) způsobuje zánět/poškození velkých dýchacích cest; autoři se domnívají, že rutinní fyzikální vyšetření a spirometrické vyšetření nemusejí být dostatečně citlivými metodami k určení poškození plic způsobeného užíváním konopím u kuřáků bez příznaků.“

Zdroj citace: JOSHI, Manish, Anita JOSHI a Thaddeus BARTTER. Marihuana a plicní onemocnění. 2014