Léčba konopím

Znovuobjevení CBD

Znovuobjevení CBD

Cannabidiol, známý jako CBD, je sloučenina, která se nachází v Cannabis sativa. Ačkoli CBD lze získat jak z konopí, tak z marihuany, konopí je vzhledem ke svému legálnímu statusu častějším zdrojem kanabidiolu.

Konopí jako celek je v USA zakázáno od 40. let 20. století a v roce 1970 se stalo také hlavním cílem celosvětové války proti drogám. Teprve nedávno se paradigma začalo měnit ve prospěch legalizace. Před staletími se konopí a marihuana hojně využívaly k průmyslovým a léčebným účelům. Rostlina měla své místo také ve spiritistických rituálech.

Jaká je tedy historie CBD? Jak dlouho lidé tuto sloučeninu užívají a proč se vůbec stala nelegální?

Historie CBD

První zaznamenané použití rostliny konopí k léčebným účelům se datuje do Číny. V roce 2737 př. n. l. císař Čeng Neng úspěšně uvařil první šálek čaje s CBD. Čaj se používal k léčbě dny, malárie a revmatismu. Dokonce bylo zaznamenáno, že u lidí, kteří tento čaj po čase pili, se zlepšila paměť a funkce mozku. Rostlina se v příbězích času objevovala i nadále. Říkalo se, že královna Viktorie používala rostlinu ke zmírnění menstruačních křečí, což podporovalo tvrzení o analgezii.

Bohužel s rozvojem moderní medicíny bylo konopí odsunuto do pozadí v důsledku chybných nařízení, která byla podněcována rasismem a potřebou najít nového nepřítele pro americkou společnost. Před nástupem prohibice dostalo konopí šanci na výsluní v roce 1839.

Výzkum léčebného významu CBD začal jeden muž – William B. O’Shaughnessy. Bohužel se nikdy nedočkal toho, že by jeho práce přinesla ovoce. Uznání se jeho práce dočkala až téměř sto let po jeho smrti. William O’Shaughnessy ve svém výzkumu nastínil možnosti léčebných indikací konopných extraktů. Rostlinu prezentoval především jako anestetikum.

Znovuobjevení CBD

Po mnoha letech, kdy se na kanabinoidy zapomnělo, je znovu objevil harvardský chemik Roger Adams, když z rostliny konopí identifikoval a extrahoval CBD. Spolu s CBD identifikoval i další kanabinoid zvaný kanabinol (CBN). Jeho objevy stojí také za identifikací THC, tetrahydrokanabinolu, nejaktivnější složky rostliny konopí.

Byl to jiný vědec, Dr. Raphael Mechoulam, který se ponořil hlouběji a identifikoval strukturu CBD. Jeho výzkum mu vynesl titul „kmotr výzkumu konopí". O rok později úspěšně izoloval THC a poprvé definoval jeho strukturu.

Porovnáním jejich stereochemie mohli vědci dojít k závěru, že psychicky stimulující účinky konopí jsou vázány na THC, a nikoli na CBD. Bylo zjištěno, že CBD úzce souvisí s léčebnými účinky rostliny. Tento objev prohlásil CBD za bezpečný pro použití jako terapeutického prostředku.

Nechápejte to špatně, CBD má stále určitý účinek na mozek, jinak by byl proti úzkosti a nespavosti nepoužitelný. Rozdíl je v tom, že účinky CBD na mozek nejsou omamné. Mechoulamovi se podařilo přiřadit léčebný účinek k některým vnitřním funkcím těla. Vyslovil domněnku, že existuje velmi specifický mechanismus, kterým jsou kanabinoidy schopny vyvolat své léčivé účinky.

Byl to Allyn Howlett, kdo v roce 1985 nebo přibližně v tomto roce objevil receptor CB1. O několik let později, v roce 1993, byl objeven receptor CB2. Díky těmto dvěma objevům byla prokázána Mechoulamova domněnka o vlivu kanabinoidů na lidské zdraví. Systém, o kterém hovořil, byl pojmenován endokanabinoidní systém.

Podle těchto vědců má tělo určité receptory, které produkují endokanabinoidy. Bylo zjištěno, že tyto chemické látky řídí procesy, jako je chuť k jídlu, cyklus spánku a bdění, bolest a reprodukce. Při užívání kanabinoidů, jako jsou CBD a THC, dochází k aktivaci endokanabinoidních receptorů, což vede k široké škále terapeutických účinků, které lidé pociťují.

Zdroj:
https://cfah.org/history-of-cbd/