[ai prompt="Napiš mi krátkou větu, která bude obsahovat 40 znaků"]